top of page
Afbeelding van WhatsApp op 2023-11-05 om 17.24.35_cd36294f kopie.jpg

Wat mij inspireert ......

Zet het blauw

van de zee                                                             

tegen het

blauw van

de hemel veeg

er het wit

van een zeil

in en de

wind steekt op

willem hussem

Een van de inspiratiebronnen in mijn werk en leven is het kleine boekje van Martin Buber ‘De weg van de mens’.

Daarin staat onder andere het volgende geschreven:

……..en met nog grotere kracht is hetzelfde naar voren gebracht door Rabbi Susja, toen deze kort voor zijn dood zei:’ In het toekomende Rijk zal mij niet gevraagd worden: ‘Waarom zijt gij niet Mozes geweest?’

Mij zal gevraagd worden: ‘Waarom zijt gij niet Susja geweest?’

Buber zegt dan: 'Juist in de verscheidenheid der mensen, in de verscheidenheid van hun aanleg en neigingen, ligt de grote mogelijkheid voor het mensdom'.

martin buber

Sta op en schitter

want lang was de nacht en bitter

de strijd met oude fantomen

maar nu is het morgen

nu wordt het tijd om blinkende dromen

waar te maken – weet je geborgen

in een nieuw licht

Wij zijn kleiner dan wij zijn                                                 

zoveel gaven laten rusten

zoveel liefde niet gedeeld

zoveel warmte ingehouden

zoveel tederheid verspeeld

zoveel angst en zorg verzwegen

zoveel aandacht niet beloond

zoveel zwijgen niet begrepen

zoveel eerbied niet getoond

Vat moed en schitter en richt

je op wat komen gaat

want je hart wordt witter

en de dag verwacht

je eigen, herboren gelaat

Groter zijn wij dan wij zijn

wat verhindert ons te leven

wat weerhoudt ons van de dans            

zoveel rijkdom om te delen

zoveel innerlijke glans

zoveel dromen nog te dromen

zoveel onvermoede kracht

die de geest in ons doet stromen          

ons doet uitgaan in de nacht

Liever zijn wij dan wij zijn

laten wij de rotsen breken

in het steenland van de trots

mededogen welt in beken

uit de altijd milde bron

echte aandacht voor de ander

schouwen in 't verborgen licht

handen reiken, ruimte scheppen

als de vrede is ontwricht

Wij zijn wijzer dan wij zijn

wijsheid is ons diepste gaan

is het weten van de eenheid

in de glimlach van de schepping

is het licht van ons bestaan

catharina visser

(naar Jesaja 60:1)

Uit: Ga terug naar je eigen land       
Bab Gons

….. 
‘kom terug naar je eigen land
begroet jezelf bij de grens
verwelkom jezelf 
op je eigen gronden

draag je land
altijd binnen handbereik
ergens vlak achter je ogen
in je gehemelte
laat zelfs tussen het kilste beton
je voeten zachtjes dansen op de aarde
zorg dat er altijd
genoeg kruid in je groeit
genoeg zand onder je nagels zit
de magie van de wind
je altijd kan vinden
je nooit de taal vergeet
laat het land tot je spreken

vergeet niet
dat dit alles 
jouw eigen land is

weet je eigen land
altijd vlak achter je ogen
opgevouwen net onder je borstkas
tussen duim en wijsvinger
wees nooit een vreemdeling
want dit alles is jouw eigen land

 

*******

bottom of page