top of page
20230919_093914 (2).jpg

Wat en voor wie?

Met mijn werk richt ik me op werkers en leidinggevenden in het domein van onderwijs, zorg en hulpverlening.

Ik hecht eraan om na overleg met de opdrachtgever (wanneer dat van toepassing is) samen met betrokkene(n) een traject op maat uit te stippelen waar een ieder zich eigenaar van voelt. Afhankelijk van de vraag en de doelgroep kan de aanpak bestaan uit het volgende:

Individuele coaching op het gebied van:
 • samenwerking en leiderschap

 • loopbaan, levensfase en zingeving

 • verlies van inspiratie

 • vermoeidheid en burn-out

 • persoonlijke ontwikkeling

Mijn cliënten op dit terrein komen uit het domein van onderwijs, gezondheidszorg (huisartsen/fysiotherapeuten/tandartsen) en de advocatuur.

Pedagogisch en didactisch vakmanschap

Ik begeleid docenten in het verbeteren van hun vakmanschap door o.a.

 • trainingen voor zij-instromers

 • lesobservatie en reflectiegesprekken (e.v. met behulp van video-opnames)

 • het begeleiden van dialoog tussen leerlingen en docent,

 • feedback op lesvoorbereiding en/of coaching in de context van het werk.

Team coaching gericht op o.a.

 • Samenwerking, communicatie en cultuur

 • Leren van en met elkaar

 • Visie ontwikkeling en resultaat gerichtheid

 • Het realiseren van een visie in de praktijk

Intervisie

 • Het begeleiden van intervisiegroepen

 • Het opleiden van intervisoren

Training

 • Op het gebied van leiderschap en communicatie

Werkwijze

 • In mijn werk gebruik ik verschillende werkvormen en technieken.

 • Hierbij valt o.a. te denken aan het werken met beelden, 'de elementen', interactiedrama, Voice Dialogue en transactionele analyse.

 • Wat betreft het onderwijs laat ik me inspireren door o.a het denken van Luc Stevens.

My Approach
bottom of page